За клиенти:
captcha
  • $0,5 за 1000 решения по лесни капчи
  • API на всички популярни езици
  • Средно време за решаване по-малко от 9 секунди
Работа на 2Captcha
calculation
  • Работа от вкъщи
  • Моментални плащания
  • Без опит на работа

Статистика за клиенти

Цена >
$0.72
За 1000 обикновени капчи
$2.99
За 1000 рекапчи
Скорост на разпознаване на една капча в даден момент
Скорост на решение >
$18
Обикновени капчи
$42
ReCaptcha
Средно време на разпознаване на капча за последна минута
Натовареност на сервиза >
38 %
Натовареност с обичайни капчи
52 %
Натовареност с капчите ReCaptcha
Отношение на броя специалисти, заети с разпознаване на капчите към общия брой специалисти онлайн
Специалисти онлайн >
852
Обикновени капчи
2753
ReCaptcha
Брой на специалисти, заети с разпознаване на капчите или чакащи ред за получаване на капчата

Статистика за специалисти

Възнаграждение >
$0.3
За 1000 обикновени капчи
$1.01
За 1000 рекапчи
Възнаграждение за разпознаване на една капча на даден момент
Скорост на получаване >
41 s
Обикновени капчи
2 s
ReCaptcha
Средно време на очакване на нова задача след решаване на предишна задача
Workers banned >
23
temporary
70956
permanently
Temporary: suspicious accounts awaiting examination
Permanently: accounts examined by a moderator and banned forever
Human

Антикапча сервиз за ръчно разпознаване

Вашите капчи се решават с висока точност.
Много е лесно да започнете работа:
  • Регистрация
  • Използвайте нашето API
  • Изпращайте изображенията
  • Получавайте отговор на изображенията
Това е бързо и лесно! 2captcha.com това е висока точност на разпознаването и низки цени.
Real-Time Statistics
Подържани API-клиенти:
Лек преход на 2captcha от сервизи DBC, DeCaptcher, Antigate (Anti-captcha)
Нашият сервиз работи с: