Сервиз за разпознаване на капчите

Сервиз за разпознаване на капчите

Принцип на работата на сервиза
Сервиз 2captcha.com е предназначен за автоматизация на разпознаване на капчи.
   Всички капчи се разпознават от хора, наши специалисти, затова сервизът 2captcha.com разпознаваме всички видове капчи, които човек е способен да разпознае. Нашият сервиз е напълно автоматизиран, вие един път настройвате процеса на изпращане на капчите и получаване на отговора и забравяте за сервиза, без да забравяте само за попълването на баланса.
Как се осъществява разпознаването:
Вие качвате капча на 2captcha.com/in.php
Сървърът съхранява капчата и Ви връща ID на капчата
Сървърът незабавно предава капчата на специалиста
Специалистът решава капчата и изпраща отговорът на сървъра
Вие се обръщате към сървъра по издадения по-рано ID и прибирате отговора
Възможности на сервиза
Сервизът използва ръчен труд на хората в разпознаването, и затова може да разпознае която и да е капча, която човек е способен да разпознае. Трябва особено да се отбележи, че в сервиза се разпознават не само текстови капчи, но и графични капчи. (ReCaptcha V2, Asirra, FunCaptchaи други)
Заплащане на разпознаване на капчите
Стойността на разпознаването е много ниска, от $0,0005 за една капча. За удобство всички цени са посочени за разпознаване на 1000 капчи, но билинга в системата се произвежда отделно по всяка капча. Различните видове капчи се разпознават на различна цена.

Прости капчи: от $0.5 до $1 за 1000 решения

Простите капчи са тези, където трябва да се препише текст от изображението. Цената зависи от натоварването на сервиза. Ако натоварването е малко, цената е ниска. Колкото повече е натоварването на сервиза, толкова е по-висока цената. В статистиката може да се разбере средната цена за всеки час за последните дни.

Големи капчи, ReCaptcha v2 images: $1 за 1000 решения

Големите капчи са тези, при които сумата на височина и широчина превишава 400px. Цената им $1 по всяко време, независимо от натоварването на сървъра. ReCaptcha v2 images - картинки от рекапчи, където трябва да се избира правилен квадрат.

ReCaptcha v2 token: $2.99 за 1000 решения

Намаления на сервиз 2captcha.com
При нас няма намаления, промо-акции и тарифни планове. Вие оформяте плащане на каквато и да е сума от 1 долар и работите по най-ниските от възможните тарифи. При това няма значение колко капчи изпращате: една на месец или 100 000 на ден. Сервизът работи по едни правила със всички клиенти.
Макар че, ако харчите повече от $2000 всеки ден в продължение на месец и не сте реферал на когото и да е и не използвате зарегистрирания в нашия каталог софт, Вие може да напишете в раздела “Support” и ни ще направим за Вас намаление.
Бърз старт