Сервис за препознавање на кепча

Сервис за препознавање на кепча

Принцип на работа на сервисот
2captcha.com сервисот е наменет за автоматизација на препознавање на кепчи.
   Сите кепчи се препознаваат од луѓе, наши вработени, затоа сервисот 2captcha.com може да ги препознае сите видови кепчи, кои човек може да ги препознае. Нашиот сервис е целосно автоматизиран, Вие еднаш го подесувате процесот за испраќање на кепчи и добивање на одговор и заборавете за сервисот, не заборавајќи само понекогаш да ја дополните вашата сметка.
Како тече процесот на препознавање:
Вие испраќате кепча на 2captcha.com/in.php
Серверот ја сочувува кепчата и Ви враќа ID на кепчата
Серверот веднаш ја предава кепчата на вработениот
Вработениот ја решава кепчата и испраќа одговор на серверот
Вие се обраќате кон серверот според издаденото ID и добивате одговор
Можности на сервисот
Сервисот користи мануелен труд на луѓе за препознавање и затоа може да ја препознае секоја кепча која може да биде препознаена од човек. Дополнително во сервисот се препознаваат не само текстуелни кепчи, туку и графички кепчи. (ReCaptcha V2, Asirra, FunCaptcha и други)
Цени за препознавање на кепча
Цената за препознавање е многу ниска, од $0,0005 за една кепча. За удобство, сите цени се укажани за препознавање на 1000 кепчи, но евиденцијата во системот се води одделно за секоја кепча. Различни типови кепчи се препознаваат по различни цени.

Едноставните кепчи: од $0.5 до $1 за 1000 решенија

Едноставни кепчи се тие каде треба да се препише текстот прикажан на слика. Цената зависи од оптеретувањето на сервисот. Доколку оптеретувањето е мало, тогаш цената е ниска. Ако оптеретувањето на сервисот се зголемува, тогаш цената расте. Во статистиката може да се дознае просечната цена за секој час за последните денови.

Големи кепчи, ReCaptcha v2 images: $1 за 1000 решенија

Големи кепчи се тие, кај кои збирот на висината и ширината надминуваат 400 px. Цената на нив е $1 во било кое време, независно од оптеретувањето на серверот. ReCaptcha v2 images - слики од рекепчи, каде треба да се избере правилен квадрат.

ReCaptcha v2 token: $2.99 за 1000 препознавања

Попусти на сервисот 2captcha.com
Кај нас нема попусти, промо-акции и тарифни планови. Вие си ја пополнувате Вашата сметка кај нас за било кој износ над 1 долар и работате по најнискиот од можните тарифи. При тоа не е важно колку кепчи ни испраќате: една во месец или 100 000 на ден. Сервисот работи според исти правила со сите нарачатели.
Сепак, доколку трошите над $2000 секојдневно во текот на еден месец и Вие не сте реферал на кого-било и не користите регистриран во нашиот каталог софтвер, Вие можете да се обратите во одделот “Support” и ние ќе направиме попуст за Вас
Брз старт