За вработените

Заработувачка on line за внесување на кепчи

Решавањето на кепчи е наједноставен и гарантиран вид на заработувачка на интернет.
За да заработате Ви требаат само компјутер и тастатура. Смисолот за дешифрирањето на кепчите е во тоа, што постои голем број слики кои не може да бидат препознаени автоматски и нарачателите се спремни да платат за препознавање на овие слики. Ние изградивме удобен сервис каде се кумулираат таквите слики и направивме удобна форма за внесување на текстови од дешифрираните слики. Се што се бара од Вас — е правилно да се внесе текстот прикажан на сликата (кепчата). Вие добивате пари за секој внес на кепча.
За да започнете со работа, Вие треба само да се регистрирате во сервисот, а потоа да притиснете "Start work", после што системот ќе Ви помогне да ја поминете обуката, и веќе после пет - десет минути Вие ќе почнете да ги заработувате своите први пари!
За заработувачката на 2captcha.com
2captcha.com тоа е сајт каде Вие можете да ги заработате своите први пари на интернет. Да, заработувачката не е голема, а работа е монотона, но Вие можете да бидете сигурни дека сите Ваши заработани пари ќе ги добиете и Вас нема да ве излажат. 2captcha.com тоа е отличен почеток на Вашиот пат кон големата заработувачка на интернет.
Што треба за работа?
За работа Ви требаат само компјутер или телефон со пристап на интернет. Уште ќе треба да се помине едноставна обука која трае не повеќе од 5 минути.
Како да се работи?
Работењето на 2captcha е многу едноставно — Вие притискате "Start work”, а системот ви исфрла слики со искривен текст. Вие треба да го внесете препознаениот текст во полето за внес.
Кому ова му треба? Зошто ни плаќаат за препознавање на кепча?
Ние имаме нарачатели кои ни испраќаат кепчи за дешифрирање. Решавајќи ги овие кепчи, Вие го штедите нивното време, а тие за тоа плаќаат.
Одзиви за 2captcha
Внесете во Google “2captcha.com reviews" и Вие ќе најдите илјади одзиви и инструкции како да работате на 2captcha.
Услови за работа
Вие можете да работате во било кое време и толку, колку сакате. Сервисот е 24/7, работа има секогаш. Вие можете да поработате една минута, а можете и 8 часа непрекинато. Ние не им го снижуваме рејтингот на тие кои маку работаат и на никаков начин не ги принудуваме вработените да работаат определено време.
Лесна интернет-заработувачка без инвестиција
  • $0,5 за 1-2 часа, во зависност од оптеретеноста на сервисот.
  • Различни методи на исплата
  • Минимална исплата се врши над $0,5 —
  • Нема провизија за исплата. На својата сметка Вие добивате точно толку, колку сте заработале.
Брз старт