Prepoznavanje captcha onlajn

2captcha.com je automatizovani servis za ručno prepoznavanje captchi.
Captchi su takve slike sa kojih je potrebno uneti test ili sa kojih je potrebno odabrati ispravne slike, kako bi dokazali da niste robot. Na 2captcha se susreću naručioci koji moraju u režimu realnog vremena da prepoznaju mnogo captchi i radnika koji zarađuju na učitavanju captcha.
2captcha prepoznaje sve captche koje sada postoje. I ReCaptcha v2 i Asirra i one gde je potrebno jednostavno učitati tekst sa slike. Mi uvek imamo mnogo onlajn radnika koji su sposobni da prepoznaju do 10.000 captcha u minuti (možemo da prepoznamo i više ako opterećenje bude ravnomerno povećavano).
2captcha je Vaš prvi rad na internetu. Da, ovde je zarada veoma velika I ne može uvek da plati troškove električne energije I interneta, ali Vi, svakako, možete to da uradite.
Kako funkcioniše servis 2captcha?
Postoje naručioci koji moraju da prepoznaju mnogo captcha u režimu realnog vremena. Oni učitavaju captche u servis. Postoje radnici koji prepoznaju captche. Oni sede ispred svojih kompjutera I čekaju kada će im doći captcha na prepoznavanje, a servis obavlja dopremu captcha od naručilaca radnicima I dostavljanje odgovora na captche od radnika naručiocima.
Kako se sve ovo odvija
1. Radnik šalje upit captchi, ako nema slobodnih capthci radnik staje u red I čeka da dobije captchu.
2. Naručilac učitava captchu u servis
3. Mi dajemo captchi unikatni ID, saopštavamo ga naručiocu i sa njegovog konta skidamo
4. Ovu captchu dodeljujemo radniku koji je prvi u redu (onome ko najduže čeka u redu za dobijanje captche)
5. Radnik bez zadržavanja rešava captchu I šalje nam odgovor
6. Odgovor se memoriše u bazi, a radniku prebacujemo sredstva na njegov konto
7. Kada se naručilac obrati u servis za ID captche, mi mu saopštavamo odgovor za dotičnu chaptcu (ako odgovor još nije spreman mi mu saopštavamo da mora da sačeka nekoliko sekundi)
8. Ako se ispostavi da odgovor nije tačan, naručilac se žali zbog netačnog prepoznavanja I odgovor se šalje radnicima sa najvećim rejtingom, koji donose odluku u korist naručioca ili radnika
Zbog čega je ovo potrebno naručiocima?
Stokes dolazi do potrebe da se uradi nešto čemu smeta captcha. Na primer, obavestiti pretplantlike grupe o važnoj novosti ličnom porukom od strane administartora ili kupiti nekoliko pari patika an onlajn rasprodaji ili pogledati polzicije svojega sajta po svim upitima. Razloga može da bude veoma mnogo, zbog čega im je to potrebno.
Pre su ljudi trošili mnogo vremena na ručno unošenje captche, zatim su ljudi počeli da se udružuju po principu “ti danas radiš za mene , a ja za tebe”, da bi potom brzo došli do toga da se može platini manja svota onome ko tek počinje da zarađuje novac u internetu tako što bi oni (radnici) učitavali captche umesto njih (naručilaca). Tako je nastao servis anticaptche, u kojem se pojavljuju naručioci i radnici. Servis anticaptche 2captcha.com je, po našem mišljenju, najpopularniji servis anticaptche, zahvaljujući dobroj ekipi stvaralaca 2captcha i ekipi za podršku servisa 2captcha.com.