Servis za prepoznavanje captcha

Servis za prepoznavanje captcha

Princip rada servisa
Servis 2captcha.com je namenjen za automatizaciju prepoznavanja captcha.
   Sve captche prepoznaju ljudi, naši radnici, zbog toga servis 2captcha.com prepoznaje sve tipove captcha koje je sposoban da prepozna čovek. Naš servis je u potpunosti automatizovan, jednom podesite proces slanja captcha I dobijanja odgovora I zaboravljate za servis, ne zaboravljajući samo ponekad da popunite konto.
Kako se odvija prepoznavanje:
Učitavate captchu na 2captcha.com/in.php
Server pohranjuje captchu I vraća Vam ID captche.
Server po hitnom postupku predaje captchu radniku
Radnik rešava captchu i šalje serveru odgovor
Vi se obraćate serveru prema ranije izdatom ID i preuzimate odgovor
Mogućnosti servisa
Servis koristi ručni rad ljudi na prepoznavanju, te je zbog toga u mogućnosti prepoznati svaku captchu koju je u mogućnosti da prepozna čovek. Posebno treba istaći da se u servisu prepoznaju ne samo tekstualne captche već I grafičke captche. (ReCaptcha V2, Assira, FunCaptcha I druge).
Cena prepoznavanja captchi
Cena prepoznavanja je veoma niska, od $0,0005 za jednu captchu. Radi pogodnosti sve cene se daju za prepoznavanje 1000 captchi, ali biling u sistemu se obavlja zasebno za svaku captchu. Različiti tipovi captchi se prepoznaju po različitoj ceni.

Jednostavne captche: od $0,5 do $1 za 1000 rešenja.

Jednostavne captche su one kod kojih je potrebno prepisati tekst sa slike. Cena zavisi od opterećenja na servisu. Ako je opterećenje malo, cena je niža. Sa povećanjem opterećenja na servisu povećava se I cena. U statistici se može saznati prosečna cena za svaki sat za poslednje dane.

Velike captche, ReCaptcha v2 images: $1 za 1000 rešenja.

Velike captche su one kod kojih je zbir visine i širine preko 400px. Njihova cena je $1 u svako doba, bez obzira na opterećenje na serveru. ReCaptcha v2 images su slike od recaptche, kod kojih je potrebno odabrati pravilan kvadrat.

ReCaptcha v2 token: $2,99 za 1000 rešenja.

Popusti za servis 2captcha.com
Kod nas nema popusta, promotivnih akcija i tarifnih planova. Popunjavate konto na bilo koji iznos od 1 dolara I radite po najnižim mogućim tarifama. Pri tome nije bitno koliko captchi šaljete: jedan mesečno ili 100.000 dnevno. Servis radi po jedinstvenim propisima sa svim naručiocima.
Međutim, ako trošite više od $2000 svakog dana tokom meseca i ako niste učesnik partnerskog programa registrovan po preporuci drugog učesnika, I ne koristite soft registrovan u Vašem katalogu, možete napisati u razdeo “Support” I mi ćemo Vam odobriti popust.
Brzi start