Για πελάτες:
captcha
  • $0,5 ανά 1000 λύσεις απλών captcha
  • API σε όλες τις δημοφιλείς γλώσσες
  • Ο μέσος χρόνος ανάλυσης είναι μικρότερος από 9 δευτερόλεπτα
Συνεργασία με το 2Captcha
calculation
  • Εργασία από το σπίτι
  • Άμεσες πληρωμές
  • Χωρίς εργασιακή εμπειρία

Στατιστικά στοιχεία για πελάτες

Στατιστικά για εργαζομένους

Human

Υπηρεσία AntiCaptcha για χειρωνακτική αναγνώριση

Οι captch σας επιλύονται με υψξηλή ακρίβεια
Είναι εύκολο να ξεκινήσετε:
  • Register
  • Χρησιμοποιήστε το API μας
  • Να αποστέλνετε εικόνες
  • Να λαμβάνετε απαντήσεις σε εικόνες
Γρήγορα και εύκολα! Η 2Captcha.com είναι μια υψηλή ακρίβεια αναγνώρισης σε χαμηλή τιμή
Στατιστικά σε πραγματικό χρόνο
Υποστηριζόμενοι πελάτες API:
Εύκολη μετάβαση σε 2Captcha από τις υπηρεσίες DBC, DeCaptcher, Antigate (Anti-captcha)
Η υπηρεσία μας συνεργάζεται με: