Služba rozpoznávání captcha

Služba rozpoznávání captcha

Hlavní principy
2captcha.com je služba vytvořená za účelem zautomatizování procesu rozpoznání captcha.
   Všechna captcha rozpoznávají lidé, naši pracovníci, proto 2captcha.com dokáže rozpoznat všechny typy captcha čitelné pro člověka. Naše služba je zcela automatická, proto po konfiguraci vašeho softwaru můžete zapomenout na řešení captcha a staráte se pouze o doplnění zůstatku.
Jak vypadá proces rozpoznávání:
Zašlete captcha na 2captcha.com/in.php
Server vaši captcha uloží a zašle vám ID vašeho požadavku
Server okamžitě zašle vaši captcha jednomu z pracovníků
Pracovník captcha vyřeší a odpověď pošle zpět na server
Pro získání odpovědi zašlete požadavek na server prostřednictvím ID
Způsobilost služby
Služba využívá ruční práci lidí na rozpoznávání a dokáže rozpoznat všechna captcha čitelná pro člověka, která člověk dokáže rozpoznat. Služba navíc dokáže rozpoznat nejen textové captcha, ale jakoukoli grafickou podobu captcha, např. ReCaptcha V2, Asirra, FunCaptcha atd.
Sazby za rozpoznání
Naše sazby jsou poměrně nízké a začínají od 0,0005 USD za jednu captcha. Pro lepší přehlednost udáváme všechny sazby za 1000 captcha, ale při vyúčtování se počítá každá captcha. Na různé typy captcha se vztahují různé sazby.

Normální Captcha: od 0,5 USD do 1 USD za 1000

Normální captcha jsou captcha, kdy musíte napsat text uvedený na obrázku. Sazba souvisí se zatížením služby. Pokud je zatížení nízké, cena je nižší. Pokud je zatížení vysoké, cena se zvýší. Statistika ukazuje průměrnou hodinovou sazbu za poslední dny.

Obrázky Big captcha, ReCaptcha v2: 1 USD za 1000

Big captcha je obrázek, jehož součet výšky a šířky překračuje 400 px. Sazba je stanovena na 1 USD a nesouvisí se zatížením služby. Obrázky ReCaptcha v2 – obrázky od ReCaptcha, kdy musíte vybírat odpovídající pole.

ReCaptcha v2: 2,99 USD za 1000

Slevy
Nenabízíme slevy, propagační akce nebo předplatné. Svůj kredit si můžete dobít jakoukoliv částkou od 1 USD a využívat nejnižší sazbu. Nezáleží na tom, kolik captcha pošlete, zda jednu za měsíc nebo 100 000 za den. Naše sazby a podmínky jsou stejné pro všechny zákazníky.
Pokud však utratíte více než 2000 USD za den po dobu jednoho měsíce a nedostal jste doporučení od jiného uživatele a nevyužíváte žádný software z našeho katalogu, můžete nám poslat doklad a my vám nabídneme slevu.
Rychlý začátek