Servis za prepoznavanje captcha

Servis za prepoznavanje captcha

Princip rada servisa
Servis 2captcha.com je namijenjen za automatizaciju prepoznavanja captcha.
   Sve captche prepoznaju ljudi, naši djelatnici, zbog toga servis 2captcha.com prepoznaje sve tipove captchi koje je sposoban da prepozna čovjek. Naš servis je u potpunosti automatiziran, jednom podesite proces slanja captcha i dobijanja odgovora I zaboravljate za servis, ne zaboravljajući samo ponekad da popunite konto.
Kako se odvija prepoznavanje:
Učitavate captchu na 2captcha.com/in.php
Server pohranjuje captchu I vraća Vam ID captche.
Server po hitnom postupku predaje captchu djelatniku
Djelatnik rješava captchu I šalje serveru odgovor
Vi se obraćate serveru prema ranije izdanom ID I preuzimate odgovor
Mogućnosti servisa
Servis koristi ručni rad ljudi na prepoznavanju, te je zbog toga u mogućnosti prepoznati svaku captchu koju je u mogućnosti prepoznati čovjek. Posebice treba istaći da se u servisu prepoznaju ne samo tekstualne captche već i grafičke captche. (ReCaptcha V2, Assira, FunCaptcha i druge).
Cijena prepoznavanja captchi
Cijena prepoznavanja je veoma niska, od 0,0005 $ za jednu captchu. Radi pogodnosti sve cijene se daju za prepoznavanje 1000 captchi, ali biling u sistemu se obavlja zasebno za svaku captchu. Različiti tipovi captchi se prepoznaju po različitoj cijeni.

jednostavne captche: od $0,5 do $1 za 1000 rješenja.

Jednostavne captche su one kod kojih je potrebno prepisati tekst sa slike. Cijena ovisi od opterećenja na servisu. Ako je opterećenje malo, cijena je niža. Sa povećanjem opterećenja na servisu povećava se i cijena. U statistici se može saznati prosječna cijena za svaki sat za posljednje dane.

Vlike captche, ReCaptcha v2 images: $1 za 1000 rješenja.

Velike captche su one kod kojih je suma visine i širine preko 400px. Njihova cijena je $1 u svako doba, bez obzira na opterećenje na serveru. ReCaptcha v2 images su slike od recaptche, kod kojih je potrebno odabrati pravilan kvadrat.

ReCaptcha v2 token: $2,99 za 1000 rješenja

Popust za servis 2captcha.com
Kod nas nema popusta, promotivnih akcija i tarifnih planova. Popunjavate konto na bilo koji svotu od 1 dolara i radite po najnižim mogućim tarifama. Pri tome nije bitno koliko captchi šaljete: jednu mjesečno ili 100.000 dnevno. Servis radi po jedinstvenim propisima sa svim naručiteljima.
Međutim, ako trošite više od $2000 svakoga dana tijekom mjeseca i ako niste sudionik partnerskog programa registriran po preporuci drugog sudionika, i ne koristite soft registriran u Vašem katalogu, možete napisati u razdio “Support” i mi ćemo Vam odobriti popust.
Brzo pokretanje