Služba rozpoznávania captcha

Služba rozpoznávania captcha

Hlavné princípy
2captcha.com je služba vytvorená s cieľom zautomatizovania procesu rozpoznania captcha.
   Všetky captcha rozpoznávajú ľudia, naši pracovníci, preto 2captcha.com dokáže rozpoznať všetky typy captcha čitateľné pre človeka. Naša služba je celkom automatická, preto po konfigurácii vášho softvéru môžete zabudnúť na riešenie captcha a staráte sa iba o doplnenie zostatku.
Ako vyzerá proces rozpoznávania:
Zašlite captcha na 2captcha.com/in.php
Server vaše captcha uloží a zašle vám ID vašej požiadavky
Server okamžite zašle vaše captcha jednému z pracovníkov
Pracovník captcha vyrieši a odpoveď pošle späť na server
Pre získanie odpovede zašlite požiadavku na server prostredníctvom ID
Spôsobilosť služby
Služba využíva ručnú prácu ľudí na rozpoznávanie a dokáže rozpoznať všetky captcha čitateľné pre človeka, ktoré človek dokáže rozpoznať. Služba navyše dokáže rozpoznať nielen textové captcha, ale akúkoľvek grafickú podobu captcha, napr. ReCaptcha V2, Asirra, FunCaptcha atď.
Sadzby za rozpoznanie
Naše sadzby sú pomerne nízke a začínajú od 0,0005 USD za jednu captcha. Pre lepšiu prehľadnosť udávame všetky sadzby za 1000 captcha, ale pri vyúčtovaní sa počíta každá captcha. Na rôzne typy captcha sa vzťahujú rôzne sadzby.

Normálne captcha: od 0,5 do 1 USD za 1000

Normálne captcha sú captcha, keď musíte napísať text uvedený na obrázku. Sadzba súvisí so zaťažením služby. Pokiaľ je zaťaženie nízke, cena je nižšia. Pokiaľ je zaťaženie vysoké, cena sa zvýši. Štatistika ukazuje priemernú hodinovú sadzbu za posledné dni.

Obrázky Big captcha, ReCaptcha v2: 1 USD za 1000

Big captcha je obrázok, ktorého súčet výšky a šírky prekračuje 400 px. Sadzba je stanovená na 1 USD a nesúvisí so zaťažením služby. Obrázky ReCaptcha v2 – obrázky od ReCaptcha, keď musíte vyberať zodpovedajúce pole.

ReCaptcha v2: 2,99 USD za 1000

Zľavy
Neponúkame zľavy, propagačné akcie alebo predplatné. Svoj kredit si môžete dobiť akoukoľvek sumou od 1 USD a využívať najnižšiu sadzbu. Nezáleží na tom, koľko captcha pošlete, či jednu za mesiac alebo 100 000 za deň. Naše sadzby a podmienky sú rovnaké pre všetkých zákazníkov.
Pokiaľ však utratíte viac ako 2000 USD za deň počas jedného mesiaca a nedostali ste odporúčanie od iného používateľa a nevyužívate žiadny softvér z nášho katalógu, môžete nám poslať doklad a my vám ponúkneme zľavu.
Rýchly ZAČIATOK