Za naručioce:
captcha
  • $0,5 za 1000 rešenja jednostavne captche
  • API na svim popularnim jezicima
  • Prosečno vreme rešavanja je manje od 9 sekundi
Rad na 2Captcha
calculation
  • Rad od kuće
  • Momentalne isplate
  • Bez radnog iskustva

Statistika za naručioce

Statistika za radnike

Human

Anticaptcha servis ručnog prepoznavanja

Vaši captchi se rešavaju sa velikom preciznošću
Početak rada je veoma jednostavan:
  • Register
  • Koristite naše API
  • Šaljite slike
  • Primajte odgovore na slike
To je brzo I jednostavno! 2captcha.com je visoka preciznost prepoznavanja I niske cene
Real-Time Statistics
Podržavani API klijenti:
Lak prelazak na 2captcha sa servisa DBC, DeCaptcher, Antigate (Anti-captcha)
Naš servis radi od: