За клиенти:
captcha
  • $0,5 за 1000 решения по лесни капчи
  • API на всички популярни езици
  • Средно време за решаване по-малко от 9 секунди
Работа на 2Captcha
calculation
  • Работа от вкъщи
  • Моментални плащания
  • Без опит на работа

Статистика за клиенти

Статистика за специалисти

Human

Антикапча сервиз за ръчно разпознаване

Вашите капчи се решават с висока точност
Много е лесно да започнете работа:
  • Register
  • Използвайте нашето API
  • Изпращайте изображенията
  • Получавайте отговор на изображенията
Това е бързо и лесно! 2captcha.com това е висока точност на разпознаването и низки цени
Real-Time Statistics
Подържани API-клиенти:
Лек преход на 2captcha от сервизи DBC, DeCaptcher, Antigate (Anti-captcha)
Нашият сервиз работи с: