Разпознаване на капчите онлайн

2captcha.com е автоматизиран сервиз по ръчно разпознаване на капчите.
Капчите са такива картинки, от които трябва да се въвежда текста или където трябва да се избират правилни изображения, за да се докаже, че вие не сте робот. На 2captcha се срещат клиенти, които трябва в режима на реално време да разпознават много капчи и специалистите, които печелят, въвеждайки капчите.
2captcha разпознава каквито и да е съществуващи днес капчи. И ReCaptcha v2, и Asirra, и тези където е необходимо просто да се въведе текст от картинката. Имаме постоянен голям онлайн от специалисти, способен да разпознава до 10000 капчи в минута (ще можем да разпознаваме и повече, ако натоварването ще се увеличава постепенно)
2captcha това е Вашата първа работа в интернет. Да, заплащането тук не е много голямо и не винаги може да покрие разходите за ток и интернет, но затова пък вие със сигурност ще можете
Как работи сервизът 2captcha?
Има клиенти, които трябва да разпознават много капчи в режим на реално време, те пращат капчите на сервиза, има специалисти, които разпознават капчите, те стоят пред своите компютри и чакат да постъпи капча за разпознаване, а сервизът осъществява доставянето на капчите от клиентите на специалистите  и доставка на отговорите за капчите от специалистите към клиентите.
Как всичко става
1. Специалиста поисква капча, ако свободни капчи няма, застава на опашка за получаване на капчата.
2. Клиента изпраща капчата на сервиза
3. Ние присвояваме на капчата уникален ID, съобщаваме го на клиента и изваждаме от баланса му сумата за разпознаване на тази капча
4. Ние изпращаме тази капча на специалиста, намиращ се в началото на опашката (на този, който най-дълго се намира на опашката в очакване на получаване на капчата)
5. Специалиста незабавно решава капчата и ни праща отговор
6. Ние съхраняваме отговора в базата и начисляваме на баланса на специалиста средства за разпознаване
7.Когато клиента се обръща към сървъра на ID капча, ние му съобщаваме отговор за тази капча (ако отговора още не е готов, ние съобщаваме, че трябва да изчака няколко секунди)
8. Ако отговора се оказа неверен, клиента се оплаква за невярното разпознаване и отговора се проверява още веднъж от работници с висок рейтинг, според което се изнася решение в полза на клиента или специалиста
Защо това е необходимо на клиентите?
Често възниква необходимост да се направи нещо такова, на което пречи капчата. Например, да се оповестят абонатите на групата за важно новина с лично съобщение от администратора или да се купят няколко маратонки на онлайн-разпродажбата или да се разбере позицията на сайта по всички запитвания. Затова може да има много причини.
По-рано хората са харчили много от времето си, въвеждайки капчата ръчно, след това са започнали да се обединяват по принципа «ти днес работиш вместо мен, а аз вместо теб», а после бързо са стигнали да мнението, че е възможно да плащат неголямо възнаграждение на онези, които тепърва започват да печелят по интернет за това, че те (специалистите) да въвеждат капчи вместо тях (клиенти). Така се е появил сервиз антикапчи, където има клиенти и специалисти. Сервизът за антикапча 2captcha.com според нас е най-популярният сервиз за антикапча благодарение на добър екип на разработчиците 2captcha.com и екипа на поддръжка на сервиза 2captcha.com.