За нарачателите:
captcha
  • 0,5 USD за 1000 решениja нa едноставни кепчи
  • API на сите популарни јазици
  • Просечното време на решавање е помалку од 9с.
Работа на 2Captcha
calculation
  • Работа од дома
  • Моментални исплати
  • Без работно искуство

Статистика за нарачателите

Статистика за вработените

Human

Антикепча е сервис за мануелно препознавање

2captcha ги решава Вашите кепчи со голема точност
Да се започне со користење на сервисот:
  • Register
  • Вградите наш API
  • Испратете ни ги вашите кепчи
  • Добијте одговор како текст на испратените кепчи
Тоа е брзо и едноставно! 2captcha.com обезбедува висока точност на препознавање и ниски цени
Real-Time Statistics
Поддржувани API-клиенти:
Лесен премин на 2captcha со сервисите DBC, DeCaptcher, Antigate (Anti-captcha)
Нашиот сервис работи со: