Препознавање на кепча on line

2captcha.com - е автоматизиран сервис за рачно препознавање на кепчи.
Кепчи се слики на кои е прикажан искривен текст кој треба да биде препознаен и внесен во определено поле со цел да докажете дека не сте робот. 2captcha е создаден да ги спои нарачателите на кои им е потребно препознавање на многу кепчи во режим на реално време и вработените кои заработуваат со препознавање на кепчи.
2captcha ги препознава сите досега постоечки кепчи. И ReCaptcha v2 и Asirra и тие каде едноставно се внесува текст според кепчата. Ние имаме постојан голем број on line вработени, способни да препознаат до 10 000 кепчи во минута (ќе можеме да препознаеме и повеќе доколку оптеретувањето расте течно)
2captcha тоа е Вашата прва работа на интернет. Да, заработувачката не е многу голема, но тоа не е работа со полно работно време со претенциозни барања и Ви овозможува вонредни парички за вашето слободно време
Как работает сервис 2captcha?
Постојат нарачатели на кои им е потребно препознавање на многу кепчи во режим на реално време. Тие му испраќаат кепчи на сервисот. Постојат вработени кои ги препознаваат кепчите. Тие седат пред своите компјутери и чекаат кога ќе им пристигне кепча за препознавање. Сервисот врши достава на кепчи од нарачателите до вработените и достава на одговори на кепчи од вработените кон нарачателите.
Како се функционира?
1. Вработениот побарува кепча, доколку слободни кепчи нема, работникот се става во редица за добивање кепчи
2. Нарачателот внесува кепча во сервисот
3. И доделуваме на кепчата уникатен ID, му го препраќаме на нарачателот и симнуваме од неговата сметка износ за препознавање на дадената кепча
4. Му ја доделуваме оваа кепча на вработениот кој е прв во редот (на тој, кој најдолго од сите е во редот на чекање за добивање на кепча)
5. Вработениот веднаш ја решава кепчата и ни го испраќа одговорот
6. Одговорот се сочувува во база и му засметуваме надомест на вработениот за препознавањето
7. Кога нарачателот се обраќа кон серверот според ID на кепчата, ние му го испраќаме одговорот за таа кепча (доколку сеуште нема одговор, враќаме да причека уште малку)
8. Доколку сепак одговорот е неточен, тогаш нарачателот се жали за неточно препознавање и одговорот се препроверува од вработените со висок рејтинг, според резултатот се донесува пресуда во корист на нарачателот или вработениот
Зошто му е ова потребно на нарачателот?
Често се појавува потреба да се направи нешто, но кепчата смета. На пример, информирање на членови на група за важна новост со лична порака од администраторот или купување на неколку пара патики на on line-распродажба или дознавање на позицијата на својот сајт за различни пребарувања. Причини може да има многу.
Порано луѓето трошеа многу свое време внесувајќи кепчи рачно, потоа луѓето почнаа да се обединуваат според принципот “ти денес работш за мене, а јас за тебе”, а потоа брзо дошле до тоа дека може да им се плати мал износ на оние кои започнуваат да заработуваат пари на интернет, за тоа да тие (вработени) ги решаваат кепчите место нив (нарачателите). Така и се појави сервисот на антикепчи, каде има нарачатели и вработени. Сервисот антикепчи 2captcha.com, според нас, е најпопуларниот сервис за антикепчи благодарејќи на одличниот тим на програмери и тимот за поддршка на сервисот 2captcha.com.