Dla zamawiających:
  • $0,5 za 1000 rozwiązań prostej captchy
  • API: obsługa wszystkich popularnych języków
  • Średni czas rozwiązania wynosi mniej niż 9 sekund
Praca w serwisie 2Captcha
  • Praca w domu
  • Natychmiastowe wypłaty
  • Praca bez doświadczenia
Statystyki dla zamawiających
Cena
$ 0.76Za 1000 zwykłych captchy
$ 2.99Za 1000 kodów typu recaptcha
Cena rozpoznawania jednego kodu Captcha w tej chwili
Szybkość rozwiązania
15 sZwykłe captche
36 sReCaptcha
Średni czas rozpoznawania captchy w ciągu ostatniej minuty
Stopień obciążenia serwisu
84 %Obciążenie – zwykłe captche
51 %Obciążenie – captche typu ReCaptcha
Stosunek liczby pracowników rozpoznających captchę do ogólnej liczby pracowników online
Ilość pracowników online
234Zwykłe captche
1716ReCaptcha
Liczba pracowników rozpoznających captchę lub oczekujących w kolejce do otrzymania captchy
Statystyki dla pracowników
Wynagrodzenie
$ 0.3Za 1000 zwykłych captchy
$ 1Za 1000 kodów typu recaptcha
Wynagrodzenie za rozpoznawanie jednego kodu Captcha w tej chwili
Szybkość otrzymania
8 sZwykłe captche
21 sReCaptcha
Średni czas oczekiwania nowego zadania po rozwiązaniu poprzedniego zadania
Workers banned
23temporary
70956permanently
Temporary: suspicious accounts awaiting examination
Permanently: accounts examined by a moderator and banned forever
Human
Anticaptcha jest serwisem rozpoznawania manualnego
Twoje kody captcha rozwiązywane są z dużą dokładnością.
Rozpoczęcie pracy jest bardzo proste
  • Zarejestruj się
  • Skorzystaj z naszego API
  • Wysyłaj obrazy
  • Uzyskaj odpowiedź w zamian za obrazy
Szybko i łatwo! 2captcha.com to wysoka dokładność rozpoznawania i niskie ceny.
Real-Time Statistics (statystyki w czasie rzeczywistym)

Obsługiwane klienty API:

Łatwe przejście na 2captcha z serwisów DBC, DeCaptcher, Antigate (Anti-captcha)

Nasz serwis współpracuje z:

This site uses cookies. Cookies remember you, so we can provide you with personalized services. Learn more.